BABALA: Pinaiigting ng MARINA ang laban kontra sa paghahawak at pagpapasa ng anumang PEKENG DOKUMENTO na nakuha sa pamamagitan ng MALING PAMAMARAAN.

Ang MARINA ay nagbibigay babala sa publiko na umiwas sa nabanggit na maling pamamaraan dahil ang sinumang mahuhuling gumagawa ng mga ito ay may maaaring makasuhan ng “ADMINISTRATIVE” at “CRIMINAL” offense na magreresulta sa pagkakakulong.

Kung mayroon kayong makikita o makakasalamuhang indibidwal na gumagawa ng mga ito, ipagbigay alam agad ito sa ahensya sa pagtawag sa numerong (033) 329-6490, (033) 329-4180 o sa pagpapadala ng text message sa 0918-381-4477.

Salamat sa pang-unawa.