PAALALA SA MGA MARINO: Huwag magpapaloko!

Ang pag-upload sa MISMO ay libre. Ang pag-schedule at final evaluation ay libre rin. Ang tanging babayaran lamang sa mga payment centers ay ang mga certificates na inyong mga ni-request.

Please share.